Köp och leveransvillkor

Laddar...

Pris
Aktuella och gällande priser hämtas i vår webshop, ange kundnummer samt personlig kod som ni beställer
Angivna priser gäller tillsvidare, men vi förbehåller oss rätten utan avisering justera priser efter kostnadsförändringar från våra
leverantörer. Angivna priser är exkl. moms och eventuell legeringsavgift, om inget annat anges

Leveransvillkor
Samtliga priser gäller fritt Vänersborg.
Tilläggstjänster för leverans tilläggsdebiteras t.ex specialemballage, telefonavisering,  direktleverans till privatkonsument,
terminallagring, försvårande av leverans på grund av bristande/försvårad framkomlighet tex. till öar med mera.

Leveranstid
Se ditt ordererkännande för preliminär leveranstid från Vänersborg. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Betalningsvillkor
Kreditgodkända företag = 30 dagar netto från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad efter förfallodagen.
Övriga kunder / företag = Förskottsbetalning. (Betalningsrutiner för efterkrav se www.Schenker.se).
Kreditansökan
Företag som önskar kredit skall sända kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader NSP förbehåller sig rätten till kreditkontroll på
företaget och dess ledning.

Rabatt
Företags- och avtalskunder erhåller rabatt enligt överenskommelse på angivna bruttopriser exkl.kampanjpriser/erbjudanden och
så kallade nettopriser.
Kampanjerbjudanden
Gäller till angivna datum eller så långt lagret räcker. Kampanjprodukter kan finnas i ett begränsat antal.

Äganderätten
Äganderätten till levererade varor förbehålles säljaren till dess full likvid är erlagd

Avvikelse/anmärkning
Skall för att vara giltig vara oss tillhanda inom åtta dagar efter mottagandet, gällande avvikande leveransdokument eller typ/antal levererade
produkter eller andra anmärkningar på levererat gods. För skador, trasigt emballage, sk. gods på villovägar eller andra avvikelser som uppkommer
under transport, ansvarar transportör och skall anmälas vid godsmottagandet till resp. transportör, av mottagaren.
Vi ikläder oss inte ansvar för direkta eller indirekta kostnader som avvikelse i levererad vara eller utförd leverans kan åsamka kund utan
att skriftlig överenskommelse skett.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas till transportören. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när
varan överlämnats av transportör.

Returgods
Retur av gods till NSP får endast ske efter att kund erhållit av NSP returgodsnummer och returfraktsedel.
Kostnad för godkända returer debiteras med 20% av varornas fakturavärde. Specialtillverkade produkter och produkter som returneras utan
oskadat originalemballage eller som är använda eller skadade tas inte i retur. Vi förbehåller oss rätten till att vid felaktiga returer debitera kund
för alla tilläggskostnader som kan uppstå av returen t.ex lagerplats, hantering och transport. Returgods skall alltid levereras fritt Vänersborg.

Outlösta varor
För varor som inte löses ut utan gått i retur till NSP AB debiteras köparen de faktiska kostnaderna t.ex frakt, lagerhyra plus 250:- för att täcka
NSP AB:s administrationskostnader.

Materialgaranti
Garantitid / Villkor, se respektive garantivillkor.
Garantin ersätter felaktig produkt eller systemdetalj med ny produkt eller systemdetalj.
Materialgarantin ersätter dock inte direkta eller indirekta kostnader, stillestånd eller skador som felaktig detalj/produkt kan orsaka.

Produktinformation
Tekniskbeskrivning samt gällande certifikat i förekommande fall kan hämtas från vår
webplats www.nspab.se eller rekvireras från vårt kontor.

I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.